Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene OKAB-BVT www.okab.no
Opplæringskontoret for bilfag i Vestfold OKBV www.bilfag.no
Opplæringskontoret for bygg og anleggsteknikk i Telemark, Vestfold og Buskerud BYGGOPP TVB www.byggopp.no
Opplæringskontoret i Design & Håndverk ODH www.okt.no/odh
Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold OKH Vestfold www.okh-vestfold.no
Opplæringskontoret for industrifag i Vestfold OKI Vestfold www.oki-vf.no
Industrilærling www.industrilaerling.no
Kurs & opplæringskontor for salgs- og matfagene KOM www.k-o-m.no
Opplæringskontoret Logistikk og Transport Vestfold www.transportoglogistikk.no
Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge MKS www.maritimkompetanse.no
Nelfo Vestfold Opplæring NEVO www.gnizt.no
Opplæringskontoret for offentlig sektor i Vestfold OK Vestfold www.okosvestfold.no
Opplæringskontoret OKTAV OKTAV www.oktav.no
Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag i Vestfold OKRM Vestfold www.okrm.no
Opplæringskontoret for Rørleggerfagene i Vestfold ORV www.orv-vestfold.no
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget SOA www.soasenter.no
Servicenæringens Yrkeskompetanse i Vestfold www.yrkeskompetanse.no
Tre-Ringen www.treringen.no
Opplæringskontoret for tømrerfaget i Vestfold OKT Vestfold www.okt-vestfold.no